creative

#{t.title}
Creative to usługa łącząca w sobie wachlarz umiejętności i zdolności naszych inżynierów, naukowców i pracowników badawczych oraz pionu wsparcia B+R na rzecz realizacji nowych pomysłów i rozwiązań technologicznych. Z Creative może skorzystać każdy, kto ma konkretny pomysł, który chciałby urzeczywistnić, jak i ten, kto ma zapotrzebowanie na rozwiązanie techniczne, ale nie może go znaleźć na rynku, a także ci, którzy chcą ulepszyć swoje produkty lub poszerzyć swoją ofertę. Wspieramy Twoje pomysły i tworzymy Twoje produkty mądrze i kreatywnie.
Creative to proces, który zaczyna się od koncepcji, a kończy się na gotowym produkcie. W praktyce obejmuje zarówno kompleksową realizację wszystkich etapów, jak i wybór tylko tych, które najlepiej odpowiadają potrzebom klienta/partnera.

Usługi badawczo-rozwojowe B+R
Unikalne kompetencje badawczo-rozwojowe, to nas wyróżnia.
Usługi inżynierskie
Praktyczna implementacja rozwijanej technologii i koncepcji.
Usługi wspierające
Społeczeństwo, organizacja, biznes. Najbardziej kreatywna część.

Usługi wspierające

Społeczeństwo, organizacja, biznes. Najbardziej kreatywna część.

Zarządzanie produktem

 • Opracowanie architektury urządzenia lub systemu
 • Przegląd techniczny
 • Wytworzenie prototypów
 • Organizacja testów i pokazów
 • Organizacja serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
 • Marketing
Studium wykonalności technicznej

 • Zbieranie i analiza wymagań
 • Przegląd rynku i stanu wiedzy
 • Studium możliwości
 • Specyfikacja i analiza przypadków użycia

Usługi inżynierskie

Praktyczna implementacja rozwijanej technologii i koncepcji.

Programowanie

 • C, C++, Python, JavaScript
 • Dedykowane systemy operacyjne
 • Systemy oparte o technologie web
 • Optymizacja sprzętowa
Projektowanie i testowanie elektroniki

 • Kontrolery
 • Czujniki i pomiary
 • Płyty bazowe
 • Cyfrowe kamery
 • Systemy zasilania
 • Komunikacja radiowa
Dedykowane systemy pomiarowe

 • Czujniki i instrumenty do pomiaru właściwości fizyko-chemicznych
 • Nadzór metrologiczny nad przyrządami
 • Kalibracja przyrządów pomiarowych
 • Testy w różnych warunkach środowiskowych
Systemy wizyjne

 • Przetwarzanie obrazów i algorytmy rozpoznawania cech
 • Projektowanie inteligentnych kamer
 • Przetwarzanie danych strumieniowych
 • Dedykowane systemy wizyjne
Mechanika - projektowanie i symulacje

 • Systemy mechaniczne
 • Urządzenia mechatroniczne
 • Rozwiązania wykorzystujące miękkie i elastyczne materiały
 • Pojazdy i systemy zawieszenia
Automatyzacja systemów i procesów

 • Systemy automatycznej kontroli jakości produkcji
 • Optymalizacja systemu sterowania w procesach produkcyjnych
 • Systemy zdalnego nadzoru nad maszynami i procesami
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych
 • Systemy bezpieczeństwa i monitorowania dla kolei

Usługi badawczo-rozwojowe B+R

Unikalne kompetencje badawczo-rozwojowe, to nas wyróżnia.

Systemy sterowania

 • Tworzenie systemów i jednostek sterujących
 • Rozwój systemów kontroli z wykorzystaniem różnych standardów komunikacji i interfejsów
 • Optymalizacja systemów i algorytmów sterowania
 • Autonomia
 • Rozproszone systemy sterowania
Projektowanie i rozwój interfejsów użytkownika

 • Graficzny interfejs użytkownika
 • Systemy dotykowe i haptyczne
 • Projektowanie dedykowanych konsoli sterowania
 • Opracowanie centrum sterowania systemu
Testowanie rozwiązań

 • Testy na wytrzymałość urządzenia pod kątem zaburzeń środowiskowych i elektromagnetycznych
 • Weryfikacja technicznych parametrów urządzeń i komponentów
 • Testy systemu w warunkach pilotażowych i docelowych

Jak pracujemy

#{t.title}
Łukasiewicz-PIAP to wiodący polski instytut badawczy, będący częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, rozwijający unikatowe rozwiązania w obszarach automatyki przemysłowej, technologii informatycznych, obszaru bezpieczeństwa i obronności, robotyki mobilnej, manipulatorów przemysłowych oraz systemów pomiarowych.
Creative to usługa łącząca w sobie wachlarz możliwości, jakie oferują zespoły inżynierów, naukowców i badaczy oraz pionu wsparcia B+R na rzecz realizacji nowych pomysłów i rozwiązań technologicznych.
Nasza misja to prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, pozyskiwanie kompetencji oraz dostarczanie nowych rozwiązań i funkcjonalności w obszarach takich jak:
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie antykryzysowe
 • Obronność
 • Produkty przemysłowe
 • Nowoczesne linie produkcyjne
 • Przemysł chemiczny i olejowy
 • Robotyczna inspekcja i operacje serwisowe
Nasze główne zadanie to transfer i wdrożenie innowacji, pochodzących z naszych własnych projektów, oraz z badań prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej, u naszych partnerów i klientów. Chcemy połączyć prace naukowe i B+R z komercyjnym wdrożeniem  i sukcesem produktu na rynku.

+48 22 87 40 199

Sieć badawcza ŁUKASIEWICZ - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa